Privacy - Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

Bemarmi bvba hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van een strikte opvolging van uw informatie-aanvraag. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot:Bemarmi bvba

Politieke Gevangenenstraat 40

B-8530 Harelbeke

Tel.: +32 (0)56 23 72 70

Fax: +32 (0)56 23 72 75

E-mail: info@bemarmi.be

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan:

Bemarmi bvba 

Politieke Gevangenenstraat 40

B-8530 Harelbeke

Tel.: +32 (0)56 23 72 70

Fax: +32 (0)56 23 72 75

E-mail: info@bemarmi.be

gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Bemarmi bvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.bemarmi .be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk Bemarmi bvba permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van "cookies".
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Privacy

Dit is de website van BEMARMI BVBA

Ons post- en bedrijfsadres is:

BEMARMI BVBA 

Politieke Gevangenenstraat 40

8530 Harelbeke

Ons ondernemingsnummer is BE 0895.555.567.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam (internet domain name) en uw e-mailadres (in de mate van het mogelijke).

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw w e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website en als u uw e-mailadres aan ons communiceert. Ook alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u geraadpleegd hebt en de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt worden bewaard. Alsook alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren, de inhoud en de lay-out van onze pagina's te individualiseren voor elke individuele bezoeker, u op de hoogte te stellen van updates van onze site en u later te contacteren voor marketingdoeleinden. 

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies.

Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek:

  • Om uw voorkeuren te registreren.
  • Om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina's die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
  • Om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden.
  • Om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt.
  • Om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.
  • We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.
  • Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid? 
Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren:
 per email: info@bemarmi.be , per telefoon: 056 23 72 70, per brief op dit adres:

BEMARMI BVBA 

Politieke Gevangenenstraat 40

8530 Harelbeke

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. U kan ook gebruik maken van de opt out-functie op onze website.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kan u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. U kan ook gebruik maken van de opt out-functie op onze website.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

Telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886.

Per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel.

Online: www.robinsonlist.beOns bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met:

Ons bedrijf zelf op het volgende adres:

BEMARMI BVBA 

Politieke Gevangenenstraat 40

8530 Harelbeke

Tel. 056 23 72 70

Het Comité van Toezicht van het BDMV, per e-mail via privacy@bdma.be of per post op dit adres:

BDMV, Buro & Design Center 

Heizel Esplanade B 46 

1020 Brussel

De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Waterloolaan 115, 1000 Brussel).

Disclaimer

Bemarmi bvba garandeert onder geen enkel beding dat de informatie, aangeboden op de bedrijfswebsite, compleet, up-to-date en correct is en dat het gebruik ervan zal leiden tot de verwachte resultaten van de bezoeker. Bemarmi bvba waarborgt de foutloze en virusvrije werking van de website niet. Bemarmi bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies voortvloeiend uit het betreden, het raadplegen of het gebruik van de info, de data, de software en de publicaties op de website. Uitgenomen in het geval van bewezen fraude.

Bemarmi bvba kan hyperlinks verschaffen naar webpagina's die nuttige informatie voor de gebruiker inhouden. In het geval u deze hyperlinks gebruikt, verlaat u de Bemarmi bvba website en zal Bemarmi bvba geen enkele aansprakelijkheid hebben met betrekking tot de hyperlinks en de gelinkte websites. Bemarmi bvba onderschrijft of vertegenwoordigt deze sites niet en u bezoekt deze websites volledig op uw eigen risico.

Alle software, letterkundige werken, uitvoeringen en handelsmerken die beschikbaar worden gesteld op of via de website kunnen beschermd zijn door de auteurswet. Het downloaden, gebruiken, reproduceren of communiceren van deze software, werken, uitvoeringen of handelsmerken in het openbaar is onderworpen aan de toestemming van de eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten, waartoe Bemarmi bvba behoort. Elke schending zal gesanctioneerd worden door de toepasselijke wetgeving. Niets op de website mag worden gezien als een vergunning voor het downloaden, gebruiken, reproduceren of communiceren voor openbare doeleinden.

Deze website wordt enkel gebruikt voor informatieve, promotionele doeleinden en zal ook geen deel uitmaken van een aanbod of een aanvaarding met betrekking tot transacties of andere zaken. Deze website creëert geen wettelijke relatie tussen u en Bemarmi bvba of derden, tenzij u een registratieformulier heeft ingevuld en doorgestuurd. In dit geval zullen alle bepalingen en voorwaarden, in het formulier beschreven, uw toegang en uw gebruik van deze website bepalen. De inhoud van deze website is op ieder ogenblik onderworpen aan veranderingen en dit zonder kennisgeving. Bemarmi bvba reserveert het recht om uw toegang of uw gebruik van deze website te beperken, te beëindigen of in te trekken.